EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Резултати

Основната цел на Програмата за подкрепа на НПО е развитието на гражданското общество и повишаването на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие. Всички подкрепени проекти в рамките на Програмата следва да допринасят към постигането на тази цел. Информация и резюме на подкрепените проекти по тематични области ще бъдат публикувани след приключването на всеки един от трите планирани конкурса за набиране на проектни предложения.

 

Програмата за подкрепа на НПО в България следва в своята цялост да допринесе към постигането на двете основни цели на Финансовия Механизъм на ЕПИ, а именно: намаляване на икономическите и социалните неравенства в Европа и укрепване на двустранните отношения между страните бенефициенти, една от които е България, и страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 

 

Списъците на договорираните проекти по Програмата за подкрепа на НПО са разпределени по тематични области (вижте лявото меню). Списъците се генерират автоматично от подадените проектни предложения. Списъците се обновяват периодично. 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC