EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Ресурси за НПО

Тук можете да намерите полезна информация във връзка с подготовката и изпълнението на проектни преложения по програмата.

 

Демокрация и гражданско участие 2016 г. (на български език)

 

Демокрация и гражданско участие 2016 г. (на английски език)

 

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 г.

 

Демокрация и гражданско участие 2015 г. (на български език)

 

Демокрация и гражданско участие 2015 г. (на английски език)

 

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2014 г.

 

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2013 г.

 

Приоритетни сектори и програмни области през новия програмен период на Финансовия механизъм на ЕИП (2014 - 2021)

 

Наръчник за изпълнение на проекти (актуализирана версия от 27.07.2015 г.)

 

Препоръки за избягване на често допускани пропуски при финансово отчитане на проектите

 

Образец на покана за избор на изпълнител

 

Примерно ценово предложение

 

Презентация от работните срещи за изграждане на капацитет за изпълнение на проекти - Трети конкурс (16 юни - 2 юли 2015 г.)

 

Презентация от публичното представяне на Програмата за подкрепа на НПО (22 ноември 2012 г.) 

 

Презентация на първия отворен конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО (1 февруари - 1 април 2013 г.).

 

Презентация от информационните дни по втория конкурс за набиране на проектни предложения (28 януари - 31 март 2014 г.)

 

Презентация от информационните дни по третия конкурс за набиране на проектни предложения (18 септември - 18 ноември 2014 г.)

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC