EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Трети конкурс: Образци на окончателни отчети

 

Приложение № 17: Образец на Окончателен описателен отчет

 

Приложение № 17.1: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека"

 

Приложение № 17.2: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Подпомагане на активното гражданство "

 

Приложение № 17.3: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики"

 

Приложение № 17.4: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Овлaстяване на уязвими групи"

 

Приложение № 17.5: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на целевите групи"

 

Приложение № 17.6: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие"

 

Приложение № 17.7: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор"

 

Приложение № 17.8: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Развитие на застъпническата роля на НПО и на капацитета им за мониторинг"

 

Приложение № 17.9: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Развитие на мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство"

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC