EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Първи конкурс: Приложения към договор - образци

Образец на Договора за безвъзмездна финансова помощ

 

Приложения:

 

Приложение № 2: Образец на Общите условия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.

 

Приложение № 4: Образец на Формуляр за финансова идентификация

 

Приложение № 5: Образец на План за отчитане на Бенефициента и превод на средства

 

Приложение № 6: Образец на Декларация от Бенефициента

 

Приложение № 7: Образец на Декларация от Партньора

 

Приложение № 7.1: Образец на Декларация от Партньора на английски език

 

Приложение № 8: Образец на Декларация относно произхода на предоставените средства и избягването на двойно финансиране 

 

Приложение № 9: Образец на Декларация за минимални помощи на Бенефициента/Партньора/ите

 

Приложение № 9.1: Образец на Декларация за минимални помощи на Бенефициента/Партньора/ите на английски език

 

Приложение № 9.2: Образец на Декларация за минимални помощи на Бенефициента/Партньора/ите, приложима само за предприятия от отрасъл „шосеен транспорт“

 

Приложение № 9.3: Образец на Декларация за минимални помощи на Бенефициента/Партньора/ите, приложима само за предприятия от отрасъл „шосеен транспорт“, на английски език

 

Приложение № 10: Образец на Декларация от Бенефициента във връзка с предвидени строително-ремонтни дейности 

 

Приложение № 12: Образец на Общите изисквания към Партньорите по проекти в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП

 

Приложение № 12.1: Образец на Общите изисквания към Партньорите по проекти в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП на английски език

 

Приложение № 13: Образец на Искане за плащане

 

Приложение № 14: Образец на Декларация за отработено време

 

Приложение № 15: Образец на Декларация за отработено време на английски език

 

Приложение № 16: Образец на Междинен описателен отчет

 

Приложение № 17: Образец на Окончателен описателен отчет

 

Приложение № 17.1: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека"

 

Приложение № 17.2: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Подпомагане на активното гражданство "

 

Приложение № 17.3: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики"

 

Приложение № 17.4: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Овлaстяване на уязвими групи"

 

Приложение № 17.5: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на целевите групи"

 

Приложение № 17.6: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие"

 

Приложение № 17.7: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор"

 

Приложение № 17.8: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Развитие на застъпническата роля на НПО и на капацитета им за мониторинг"

 

Приложение № 17.9: Окончателен описателен отчет - приложение с количествена информация за проекта
Tематичен приоритет "Развитие на мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство"

 

Приложение № 18: Образец на Междинен финансов отчет за проект без партньори

 

Приложение № 18.1: Образец на Междинен финансов отчет за проект с партньори

 

Приложение № 18.1.1: Образец на Декларация от партньор към междинен финансов отчет

 

Приложение № 18.1.2: Образец на Декларация от партньор към междинен финансов отчет на английски език

 

Приложение № 19: Образец на Окончателен финансов отчет за проект без партньори

 

Приложение № 19.1: Образец на Окончателен финансов отчет за проект с партньори

 

Приложение № 19.1.1: Образец на Декларация от партньор към окончателен финансов отчет

 

Приложение № 19.1.2: Образец на Декларация от партньор към окончателен финансов отчет на английски език

 

Приложение № 20: Образец на въпросник със статистическа информация за финансиран проект 

 

Приложение № 20.1: Образец на въпросник със статистическа информация за приключил проект

 


 

Ръководство за изготвяне на резюме за подкрепен проект по Програмата (на български език)

 

Ръководство за изготвяне на резюме за подкрепен проект по Програмата (на английски език)

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC