EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Първи конкурс: Формуляри за кандидатстване

Първият конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО се проведе в периода 1 февруари - 1 април 2013 г.

 

Формуляр за кандидатстване с микропроект извън ЕСПУП/EPSS - Този формуляр се попълва офлайн и се изпраща по пощата единствено от кандидати, които нямат възможост да подадат проект през Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП).

 

Формуляр за кандидатстване с микро/малък проект - Този формуляр е уеб-базиран и е публикуван тук за информация на кандидатите. Формулярът се попълва и подава след регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). 

 

Формуляр за кандидатстване с концепция за среден/голям проект - Този формуляр е уеб-базиран и е публикуван тук само за информация на кандидатите. Формулярът се попълва и подава след регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). 

 

Формуляр за кандидатстване с пълно проектно предложение за среден/голям проект - Този формуляр е уеб-базиран и е публикуван тук само за информация на кандидатите. Формулярът се попълва и подава след регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) от кандидатите, които са поканени от оператора на Програмата да подадат пълни проектни предложения на втората фаза от процеса за кандидатстване със среден или голям проект. 

 

Заявление за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) - Заявлението се попълва офлайн и се изпраща по имейл до оператора на Програмата съгласно указанията в Насоките за кандидатстване.  

 

Заявление за получаване на допълнително финансиране за проекти в партньорство с организации от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) -  Заявлението е уеб-базирано и е публикувано тук само за информация на кандидатите. Заявлението се попълва след регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) и се подава след подаването на проектно предложение за микро или малък проект, съответно след подаването на пълно проектно предложение за среден или голям проект. 

 

НОВО: Прилжение 18. Инструкции за подаване на Заявления за получаване на допълнително финансиране за проекти в партньорство с организации от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) в ЕСПУП

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC