EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Първи конкурс: Насоки за кандидатстване

Първият конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО се проведе в периода 1 февруари - 1 април 2013 г.

 

Насоки за кандидатстване

 

Разяснение към т. 7.2. от Насоките за кандидатстване – „Кандидатстване за получаване на допълнително финансиране за проекти в партньорство с организации от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия)“

 

НОВОРазяснения към кандидатите и партньорите по проекти относно тълкуването и прилагането на правилата за минималните помощи, които ще се прилагат във връзка с изпълнение на Програмата

 

Приложения към насоките за кандидатстване:

 

Приложение 1. Указания за попълване на бюджет на проект

 

Приложение 1.1. Бюджет на проекта (Образец № 1А)

 

Приложение 1.2. Бюджет на проекта (Образец № 1Б) (актуализиран на 5 март 2013 г.)

 

Приложение 2. Времеви график на проекта (Образец № 2) (актуализиран)

 

Приложение 3. Декларация за допустимост на кандидата, потвърждаване съдържанието на проектното предложение и липсата на двойно финансиране (Образец № 3)

 

Приложение 4. Декларация за минимални помощи на български език (Образец № 4)

 

Приложение 4.1. Декларация за минимални помощи на английски език (Образец № 4.1)

 

Приложение 4.2. Декларация за минимални помощи за сектор „Шосеен транспорт“ на български език (Образец № 4.2)

 

Приложение 4.3. Декларация за минимални помощи за сектор „Шосеен транспорт“ на английски език (Образец № 4.3)

 

НОВО: Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи (източник: Министерство на Финансите)

 

Приложение 5.Декларация за партньорство на български език (Образец № 5)

 

Приложение 5.1. Декларация за партньорство на английски език (Образец № 5.1)

 

Приложение 6. Формуляр за кандидатстване с микропроект извън ЕСПУП/EPSS (Образец № 6)

 

Приложение 7. Формуляр за кандидатстване с микро/малък проект (Образец № 7)

 

Приложение 8. Формуляр за кандидатстване с концепция за среден/голям проект (Образец № 8)

 

Приложение 9. Формуляр за кандидатстване с пълно проектно предложение за среден/голям проект (Образец № 9)

 

Приложение 10. Заявление за получаване на допълнително финансиране за проекти в партньорство с организации от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) (Образец № 10)

 

Приложение 11 Заявление за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) (Образец № 11)

 

Приложение 12. Договор за безвъзмездна финансова помощ (Образец № 12)

 

Приложение 13. Общи условия към Договора за безвъзмездна финансова помощ

 

Приложение 14. Допълнително споразумение във връзка с получаване на допълнително финансиране за проект в партньорство с организация/и от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) (Образец № 13)

 

Приложение 15. Договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) (Образец № 14)

 

Приложение 16. Общи изисквания към Партньорите по проекти (Образец № 15)

 

Приложение 17. Ръководство за подаване на проектни предложения в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП)

 

НОВО: Прилжение 18. Инструкции за подаване на Заявления за получаване на допълнително финансиране за проекти в партньорство с организации от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) в ЕСПУП

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC