EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Сигнали за нередности

Програмата за подкрепа на НПО в България е част от Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014. Средствата по ФМ се предоставят при следване на политика на нетърпимост към корупция и злоупотреби.

 

Съгласно Регламента на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, под „нередност” следва да се разбира всяко нарушение на договора за безвъзмездно финансиране, разпоредба на общностното и/или националното законодателство, което има или би имало като последица възпрепятстване на изпълнението на Програмата за подкрепа на НПО в България, например като се отчете неоправдан или непропорционален разход. Всички форми на корупция са също нередност.

 

Оплаквания и сигнали за нередности и за предполагаеми нередности могат да бъдат подавани директно към Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България във връзка с изпълнението на финансираните по Програмата проекти.

 

За да подадете сигнал за нередност е необходимо да изпратите имейл на адрес ngoprogramme@osi.bg със заглавие „Irregularity alert“ със следната структура на съдържание:

  • Описание на нередността (включително, дали е предполагаема или действителна и как е била осъществена);
  • Период, за който се отнася нередността или момент, в който е била допусната;
  • Начин, по който сте узнали за нередността, включително източник на информация, водещ до подозрението за предполагаема нередност;
  • Идентифицирайте физическите или юридическите лица, имащи отношение към нередността;
  • Друга информация. 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC