EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Приложения към договор - образци

Образец на Договора за безвъзмездна финансова помощ

 

Приложения:

 

Приложение № 2: Образец на Общите условия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.

 

Приложение № 4: Образец на Формуляр за финансова идентификация

 

Приложение № 5: Образец на План за отчитане на Бенефициента и превод на средства

 

Приложение № 6: Образец на Декларация от Бенефициента

 

Приложение № 7: Образец на Декларация от Партньора

 

Приложение № 7.1: Образец на Декларация от Партньора на английски език

 

Приложение № 8: Образец на Декларация относно произхода на предоставените средства и избягването на двойно финансиране 

 

Приложение № 9: Образец на Декларация за минимални помощи на Бенефициента

 

Приложение № 9.1: Образец на Декларация за минимални помощи на Партньора/ите

 

Приложение № 10: Образец на Декларация от Бенефициента във връзка с предвидени строително-ремонтни дейности 

 

Приложение № 12: Образец на Общите изисквания към Партньорите по проекти в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП

 

Приложение № 12.1: Образец на Общите изисквания към Партньорите по проекти в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП на английски език

 

Приложение № 13: Образец на Искане за плащане

 

Приложение № 14: Образец на Декларация за отработено време

 

Приложение № 15: Образец на Декларация за отработено време на английски език

 

Приложение № 16: Образец на Междинен описателен отчет

 

Приложение № 17: Образец на Окончателен описателен отчет

 

Приложение № 17.1 (в pdf формат): Образец на окончателен описателен отчет – приложение с количествена информация за проекта. Приложението е уеб-базирано и се подава онлайн. Линк към Приложение 17.1 се съдържа във Формата за подаване на окончателен описателен отчет. 

 

Приложение № 18: Образец на Междинен финансов отчет за проект без партньори (Първи и Втори конкурс)

 

Приложение № 18: Образец на Междинен финансов отчет за проект без партньори (Трети конкурс)

 

Приложение № 18.1: Образец на Междинен финансов отчет за проект с партньори (Първи и Втори конкурс)

 

Приложение № 18.1: Образец на Междинен финансов отчет за проект с партньори (Трети конкурс)

 

Приложение № 18.1.1: Образец на Декларация от партньор към междинен финансов отчет

 

Приложение № 18.1.2: Образец на Декларация от партньор към междинен финансов отчет на английски език

 

Приложение № 19: Образец на Окончателен финансов отчет за проект без партньори (Първи и Втори конкурс)

 

Приложение № 19: Образец на Окончателен финансов отчет за проект без партньори (Трети конкурс)

 

Приложение № 19.1: Образец на Окончателен финансов отчет за проект с партньори (Първи и Втори конкурс)

 

Приложение № 19.1: Образец на Окончателен финансов отчет за проект с партньори (Трети конкурс)

 

Приложение № 19.1.1: Образец на Декларация от партньор към окончателен финансов отчет

 

Приложение № 19.1.2: Образец на Декларация от партньор към окончателен финансов отчет на английски език

 

Приложение № 20: Образец на въпросник със статистическа информация за финансиран проект 

 

Приложение № 20.1: Образец на въпросник със статистическа информация за приключил проект

 


 

Ръководство за изготвяне на резюме за подкрепен проект по Програмата (на български език)

 

Ръководство за изготвяне на резюме за подкрепен проект по Програмата (на английски език)

 


 

Приложения към допълнително споразумение във връзка с финансирането на допълнителни проектни дейности:

 

Образец 1.4: Образец на описателен отчет за допълнителни проектни дейности

 

Образец 1.5: Образец на финансов отчет за допълнителни проектни дейности

 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC