EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Екип

Управляващ оператора - Георги Стойчев 

Програмен мениджър - Елица Маркова (имейл: emarkova@osi.bg; телефон: 02/930 6612)

Заместник-програмен мениджър - Анита Байкушева (имейл: abaikusheva@osi.bg; телефон: 02/930 6616)

Програмен координатор - Живка Белчева (имейл: zhbelcheva@osi.bg; телефон: 02/930 6627)

Финансов мениджър - Велико Шербанов (имейл: vsherbanov@osi.bg; телефон: 02/930 6626)

Отговорник комуникация и медии - Милен Минчев (имейл: milen@osi.bg; телефон: 02/930 6634)

Проверяващ финансови отчети - Юлия Сотирова (имейл: jsotirova@osi.bg; телефон: 02/930 6647)

Проверяващ финансови отчети - Жанин Тодорова

Административен сътрудник - Боряна Савова (имейл: bsavova@osi.bg; телефон: 02/930 6650)


Тематична област "Демокрация, права на човека и добро управление"

Координатор проекти - Милен Минчев (имейл: milen@osi.bg; телефон: 02/930 6634)

Координатор проекти - Десислава Тенчева

Съветник - Иванка Иванова (имейл: iivanova@osi.bg; телефон: 02/930 6617)

Експерт по мониторинг - Димитър Димитров (имейл: ddimitrov@osi.bg; телефон: 02/930 6624)

Експерт по мониторинг - Марин Лесенски (имейл: mlessenski@osi.bg; телефон: 02/930 6649)


Тематична област "Социално включване и овластяване на уязвими групи"

Координатор проекти - Десислава Велкова (имейл: dvelkova@osi.bg; телефон: 02/930 6641)

Координатор проекти "Овластяване на уязвими групи" (Трети конкурс) - Теодора Иванова (имейл: thivanova@osi.bg; телефон: 02/930 6615)

Съветник - Боян Захариев (имейл: bzahariev@osi.bg; телефон: 02/930 6620)

Експерт по мониторинг - Димитър Димитров (имейл: ddimitrov@osi.bg; телефон: 02/930 6624)


Тематична област "Устойчиво развитие и опазване на околната среда"

Координатор проекти - Теодора Иванова (имейл: thivanova@osi.bg; телефон: 02/930 6615)

Съветник - Марин Лесенски (имейл: mlessenski@osi.bg; телефон: 02/930 6649)

Експерт по мониторинг - Илко Йорданов (имейл:i.jordanov@osi.bg; телефон: 02/930 6666)


Тематична област "Изграждане на капацитет на НПО"

Координатор проекти - Валери Панджаров (имейл: vpandzharov@wcif-bg.org; телефон: 02/954 9715)

Координатор проекти - Галина Асенова (имейл: asenova@wcif-bg.org; телефон: 02/954 9715)

Съветник - Илияна Николова (имейл: inikolova@wcif-bg.org; телефон: 02/954 9715)

Експерт по мониторинг - Моника Писанкънева (имейл: mpisankaneva@wcif-bg.org; телефон: 02/954 9715)


EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC