EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Полезни връзки

Национално координационно звено на Финансовия механизъм на ЕИП

http://www.eeagrants.bg


Агенция на Европейския съюз за основните права

www.fra.europa.eu/en


Норвежки хелзинкски комитет – NGO Partnership Portal

www.ngonorway.org


Официалният портал на Исландия

www.iceland.is


Официален регистър на Европейската гражданска инициатива

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=bg


Исландски център за човешки права

http://www.humanrights.is


Портал с информация за публичния сектор в Норвегия

www.norway.no


Посолство на Кралство Норвегия в София

www.norvegia.bg 


Съвет на Европа

www.coe.int


Сайт на Съвета на Европа за младежки партньорства

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/index.html


Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм

www.eeagrants.org


Регистър на минимални помощи към Министерство на финансите

http://minimis.minfin.bg/

 


 

Други програми по Финансовия механизъм на ЕИП и норвежкия Финансов механизъм в България

 

Програма Деца и младежи в риск

www.facebook.com/BG06EEAGRANTS


Green Industry Innovation Programme Bulgaria

www.norwaygrants-greeninnovation.no


EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC