EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
За оператора на Програмата

Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България е Институт „Отворено общество“ – София (ИОО - София) в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). И двата партньора са независими неправителствени организации с опит в управлението на програми за предоставяне на безвъзмездно финансиране в тематичните области на Програмата.

 

Институт „Отворено общество“ – София е българска неправителствена, нестопанска организация за осъществяване на дейност в обществена полза с над 20 годишен опит в предоставянето на безвъзмездно финансиране в подкрепа на гражданския сектор в България. От създаването си през 1990 година Институтът се застъпва за демократизацията на обществено-политическия живот, работи за разширяването на гражданските свободи и за спазването на основните човешки права и подпомага укрепването на институциите на гражданския сектор. ИОО – София е сертифициран по стандарта ISO 9001.

 

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) е неправителствена, нестопанска организация, регистрирана в обществена полза. Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. ФРГИ е един от лидерите в страната в развитието на местното дарителство, като подкрепя организации, които работят за развитието на филантропията като източник за финансиране на неправителствени организации по места. Фондацията е първата в страната, на която е поверено управлението на корпоративен фонд, през 2005 година.


 


 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC