EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Насоки

Насоки за предоставяне на информация и публичност:

 

Изисквания за информация и публичност по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009‐2014 г., отнасящи се до изпълняващите проекти организации, изтегли тук

 

Наръчникът по комуникация и дизайн (само на английски) можете да изтеглите от тук


В помощ на бенефициентите, подготвящи доклади и други видове публикации, в които се позовават на външни източници: Насоки на Харвардския университет за ползване на източници (Harvard Guide to Using Sources) - преставляват източник за добра (академична) практика при ползване на външни източници (цитиране, перифразиране), (само на английски) виж тук


 

Насоки за интегрирането на взаимосвързаните въпроси в проектния цикъл: 

 

Насоки във връзка с политиката за добро управление и анти-корупция на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ, (само на английски) изтегли от тук

Допълнителна информация можете да откриете в секция "Тематични материали"


Насоки във връзка с политиката за устойчиво развитие на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ, изтегли от тук

Допълнителна информация можете да откриете в секция "Тематични материали"


Насоки във връзка с политиката за равенство между половете на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ, изтегли от тук

 

"Методическо ръководство за прилагане на интегрирания подход за равнопоставеност на половете" по проект VS/2008/0335 на МТСП, изтегли от тук

Допълнителна информация можете да откриете в секция "Тематични материали"


EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC