EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Изграждане на капацитет на НПО

Тематични приоритети:

  • Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор
  • Развитие на застъпническата роля на НПО и на капацитета им за мониторинг
  • Развитие на мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство

Под изграждане на организационен капацитет се разбират „усилията за подобряване на постиженията чрез развитие на умения и увереност“.

 

Изграждането на капацитет не се отнася единствено до обучение. То е един много по-обширен процес на учене и на развитие от страна на организациите, което може да бъде постигнато чрез разнообразни дейности, като например партньорства, съвместно учене, менторство, посещения за обмен на опит, специализирани събития и критичен преглед на дейността на организацията. Обучението може да е част от рамка за изграждане на капацитет, но други форми на учене също така биха могли да се примат за значими.

 

От ключово значение при оценката на развитието на капацитета е:

  • До каква степен организацията учи от работата, с която е ангажирана
  • До каква степен може да прилага наученото в по-нататъшни начинания
  • Как търси и ползва възможности за учене извън обхвата на своя опит, възползвайки се от възможностите за разширяване на познанията си
  • До каква степен има желание да споделя своя опит с останалите. 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC