EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1842

Oрганизация: Фондация "За Оборище"

Партньори:
Norsk institutt for naturforskning, Норвегия
Сдружение за дива природа Балкани, България
Българско Дружество за Защита на Птиците, България

Име на проект: "Зелени Калкани"

Вид: Среден проект

Сума по договор: 42328.51 (EUR)

Описание:

Проект „Зелени Калкани“  използва иновативен канал за комуникация с обществеността – графити изкуство с екологично послание. Изобразено на обществени сгради, провокира размишления у всеки човек, без значение от възраст, пол, етнос и ниво на образование, за ролята на човека при опазване на екосистемите. Съвместната работа на артистите от 140ideas и петте неправителствени организации е доказала, че този подход има устойчиви и дългосрочни резултати в привличане на вниманието върху адресираните теми. Посланията насочват вниманието към проблеми, свързани с опазването на биоразнообразието на местно и международно ниво. Артистите по красив начин пресъздават едновременно простотата и сложността на природата, като реализират творбите си върху училищни сгради.

Целите на проекта ще се реализират чрез: Преобразяване на 5 училища с акцент върху регионален проблем свързан с биоразнообразието; Беседи, проведени чрез методите на неформалното образование; Филм за проекта; Обобщаващ международен форум.

 

 

Интернет страница на проекта: www.greenmurals.euhttps://www.facebook.com/GreenMurals/


Резултати:
Целта на проекта бе да премахне неглижирането на важността на биоразнообразието и факторите за неговата загуба и съхранение, използвайки изкуството в градска среда успява (графити арт) да комуникира социални и глобални теми и въпроси. Рисунките върху калкани на училищни фасади дългосрочно стимулират адресатите да допринесат за опазването на местообитания и видове. 
Проектът се концентрира върху осъществяването на достъпна информационна кампания. Посредством графити изкуство, форум и уъркшопи за деца, се насочи внимание към биоразнообразието и околната среда, както и предприемането на действия за опазването им. Артистичните акции имат дългосрочен и траен ефект на 2 (6) градската среда и посланията, които тя има възможност да излъчи. 
Проектът преобрази 5 града, превръщайки в творби на изкуството 5 училищни калкана и проведе 6 информационни събития - екологични образователни работилници и лекции. Изработен бе и късометражен филм „Зелени Калкани“ и тийзъри - свободно достъпни в интернет, които представиха процеса на рисуване и срещите с местни общности. Проведена бе и фотоизложба в заключителната част на проекта. Експерти еколози обмениха опит, добри практики и възможни спънки, при адресирането на глобални проблеми. Интернет страниците се ползват като средство за разгласа и платформа за свързване на хора, с интерес към тематиката. 
Проектът е добър пример за комуникиране на обществено важни теми, посредством методите на изкуството в градска среда. Творбите представляват устойчив продукт, тъй като са заложени да бъдат дълго в градската среда на 5 различни града в страната. Изложбата, изобразяваща реализацията на проекта, ще продължава да бъде експонирана и комуникирана на други публични събития. 
С участието на представители от страната донор, е изготвен план за образователните програми и проследяване на въздействието на проекта. Съвместно се проведоха Форум и теренни занятия за обмен на информация, методи и добри практики за опазването на биоразнообразието. 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC