EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1888

Oрганизация: Фондация "ЕкоОбщност"

Партньори:
Българското училище за политика „Димитър Паница”, България

Име на проект: Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени

Вид: Среден проект

Сума по договор: 40706.79 (EUR)

Описание:

Въпреки общественото съгласие, че климатичните промени са сериозен проблем, липсва единно разбиране за необходимостта от ответна реакция. Една причина за това е недостатъчната осведоменост за възможните действия, които да смекчат и/или предотвратят негативния резултат.

Проектът ще увеличи информираността за адаптиране към ефектите от климатичните промени чрез: анализ на местни условия и причини за бедствия; анализ на механизми за информиране и обучение на хората; повишаване ролята на медиите и синоптиците. С препоръки ще се подпомогнат местните власти при действия за подобряване на управленските практики, като се осигури участието на граждани. Бенефициенти са местни общности, младежи, вземащи решения, медии.

Партньорът по проекта – Българско училище за политика - ще има експертен и технически принос. Контактите му ще спомогнат за по-ефективно достигане до целевите групи. Резултатите ще се разпространят до бъдещи политически лидери и ще се привлече медийно внимание чрез широката мрежа от партньори на БУП.

 

Интернет страница на бенефициента:  www.bepf-bg.org    


Резултати:

Основната цел на проекта бе да спомогне за информирането и изграждането сред младежи и по-широката общественост по въпросите на изменение на климата и ролята на човека за забавяне или по-добра подготвеност и справяне с  неговите последствия.

Изборът на целевите райони за работа по проекта бе нарочен, съобразен с места, близо до или претърпели сериозни щети от природно бедствие, причинено от нетипични метеорологични явления (големи количества валежи), последвани от наводнение, нанесло материални щети на част от населението в Община Берковица.  Проведено бе  теренно изследване със социологически методи в 2 общини – Бургас и Берковица, за да се изследва подготвеността на населението и представители на различни институции за реакция на такъв тип бедствия, резултатите от което се отразява в последващата дейност по проекта.

Чрез проекта се целеше чрез интензивна работа с младежи да се подобри информираността им и готовността им за реакция. Над 1500 души получиха информационни материали, а информационни табели в 5 населени места по проекта разполагат и достигат до нови хора и младежи и след проекта. Бе изготвен наръчник за устойчиво управление( онлайн и на хартия в 500 копия) и разпространен до представители на общини, МВР и други институции (МОСВ, РИОСВ, Басейнови дирекции).

Въздействието на проекта засегна няколко главни целеви групи:

- младежи (ученици и учители от средни училища в Мездра, Чипровци, Зверино, Берковица, Вършец), преминали през участие в обучения, летен лагер (зелено училище), регионален конкурс, междуучилищно иновационно състезание, информационни дни, натрупаха нов обем знания по темата за връзката между човешката дейност и природния отговор и проблеми в случай на нетипични метеорологични явления – над 500 младежи.

- институции (общини, ангажирани със защита от бедствия институции – ПБЗМ, общини, областни администрации, РИОСВ, др.), участваха в  – изследване със социологически методи, информационен форум и кръгла маса, както и информационни дейности с обществеността информиране, включване в дебати и изследване, за решаване на проблемите на институционално ниво  - над 70 души

- широка общественост - разшири информираността си и провокира на промяна в отношението й – над 1500 души, вкл. чрез медийно отразяване.

 

В проекта се състоя и обучение за 5 журналисти и синоптици, с цел те да получат повече информация по темата и да се разширява информацията в прогнозата за времето. 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC