EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1476

Oрганизация: Фондация "Евроконсулта"

Име на проект: “Пауловния: една зелена алтернатива”

Вид: Малък проект

Сума по договор: 16362.34 (EUR)

Описание:

Проектът е необходим, за да привлече общественото и медийно внимание към един алтернативен, недиректен подход за опазване на горските екосистеми в България и тяхното биоразнообразие. Цели да подложи на обществена дискусия ползите от КОНТРОЛИРАНО отглеждане на плантации от бързорастящия дървесен вид Пауловния на подходящи места, като алтернатива за:
1. Дърводобив и ограничаване на сечта на местни видове.
2. Ползи за земеделието и пчеларството от плантационното съчетаване на вида с други култури.
3. Употребата на растителната биомаса за биогорива, фуражи и др.
4. Приложение в строителство, мебелна промишленост и т.н. за сметка на добив на дървесина от местни видове.

Проектът ще акцентира и на възможните негативи от реализацията на тази алтернатива. Чрез информационен филм и отворени дискусии по региони ще представи всички аспекти от отглеждането на вида у нас, с помощта на набор експерти. Проектът цели да покаже, че НПО могат да бъдат успешни медиатори в диалога между държава, бизнес и местни общности за решение на стратегически проблеми, какъвто е екологичното равновесие.
Целеви групи са вземащите решения, медиите, местните общности, вкл. роми, подрастващите, представители на бизнеса.

 

Повече информация: https://www.youtube.com/watch?v=UcjOG2iDtMY

https://www.facebook.com/PaulowniaGreenAlternative/?fref=ts


Резултати:

Проектът бе необходим, за да привлече общественото и медийно внимание към един алтернативен, недиректен подход за опазване на горските екосистеми в България и целта му бе да предизвика активен диалог за състоянието на естествените български гори и за паралелни инициативи за поетапно възстановяване на горски масиви с местни видове, като и възможности за косвено намаляване на пресата върху горите чрез  отглеждане на алтернативни култури от бързорастящи видове като Пауловния. 

В допълнение проектът си постави за цел да покаже, че НПО могат да бъдат успешни медиатори в диалога между държава, бизнес и местни общности за решение на стратегически проблеми, какъвто е екологичното равновесие.

Като част от проектните дейности протече дискусия за ползите от отглеждане на Пауловния, като  алтернатива за:  1.Дърводобив и ограничаване на сечта на естествени гори; 2.Ползи за земеделието и пчеларството; 3.Употребата на растителната биомаса за биогорива, фуражи и др. 4. Приложение в строителство, мебелна промишленост. В резултат се отбеляза  повишен интересът към темата сред разнородни заинтересовани страни и общности чрез споделяне на личния опит на стопани и инвестиционен интерес в лица, които не са част от земеделския сектор.

Проведени бяха 6 срещи в България със земеделски стопани, академични среди, НПО и местни общности; 2 залесявания с местни видове и Палуовния; 5 обучителни срещи със студенти и ученици. Създаден бе документален филм (59 мин) „Има ли бъдеще за Пауловния в България?“ и 4 тийзъра по темата.

Екипът на проекта е осигурил продължаване на излъчванията на аудиовизуалните продукти по проекта и планира да проследи развитието и да продължи да подпомага дейността на инициираното от проекта ново НПО, което да защитава браншовите интереси на земеделските стопани, отглеждащи Пауловния. 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC