EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1719

Oрганизация: Център за устойчиво развитие на планината

Партньори:
Сдружение "Екосвят Родопи", България

Име на проект: За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област

Вид: Малък проект

Сума по договор: 16084.28 (EUR)

Описание:

Поради неправилна човешка намеса все повече билки, гъби и диви плодове в Родопите са застрашени от изчезване. За неутрализиране на тези последици ще организираме 7 двудневни обучителни курсове с практикум в общините: Девин, Борино, Доспат и Смолян  за 84 души -50 % роми и млади хора, които нямат адекватни знания за опазване на природата. Ще се отпечата  бюлетин и ще се проведе тематична конференция.

Приносът на партньора ще бъде насочен основно към  комуникационните и информационните дейности по проекта.

Интернет страница на проекта:  http://bilki.ngogrants.ecorodopi.eu/?lang=en


Резултати:

Проектът бе иницииран заради нарасналия  брой регистрирани случаи на нерегламентирано и нещадящо използване на местните природни ресурси на територията на област Смолян, където са съсредоточени големи участъци от защитените зони „НАТУРА” и природни резервати. Двете партньорски  организации  идентифицираха, че проблемът се крие в липсата на адекватни знания и подходящи умения за устойчиво използване на местните природни ресурси.

За неутрализиране на негативните последици от неправилната човешката намеса върху природните ресурси, проектът реализира обучителни (7 двудневни обучителни курсове с еднодневни практикуми в с. Смилян, с. Могилица,  гр. Смолян, с.Барутин,  с. Змеица, гр. Девин и с. Борино) и информационни (7 бр. информационни срещи ; бюлетин ЕКОРОДОПИ, тематична конференция , интернет страница, фейсбук група и изложба) дейности за хора в риск от бедност, младежи и роми, които живеят в планински условия.

Целевите групи , които участваха в обученията, практикумите и конференцията придобиха адекватни знания и подходящи умения за устойчиво използване на местните природни ресурси – билки, гъби и диви плодове.  Получените нови знания и умения формираха съзнателно и отговорно отношение за съхраняване на околната среда при събирането на билки, гъби и диви плодове, както и възможностите и предимствата при тяхното култивиране.

Допълнително заинтересованите страни (представители на институции, медии, НПО сектор) се включиха в тематична конференция „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“,  която акцентира върху необходимостта да се търсят подходи за изграждането на Обществен форум чрез група от граждани с активна обществена позиция. Разпространението на бюлетин Екородопи, както и всички дейности за публичност и информация помогнаха за споделяне до максимален брой заинтересовани лица на добри практики, опит и полезни съвети и контакти, което е предпоставка за устойчивост на резултатите от проекта.

 

Чрез реализирането на проекта ЦУРП имаше възможност да получи подкрепа за повишаване на своя капацитет като организация, да създаде свой сайт, да проведе обучение на членовете на организацията и да се затвърди в сектора, като участва активно с инициативи и проекти в полза на местната общност с обществена значимост, както и да работи в партньорство и мрежа с други НПО.

Приносът на сдружение "Екосвят Родопи" се изразява с участие във всички дейности, реализирани в рамките на проекта и създаване на страницата на проекта към сайта на  ЕКОСВЯТ РОДОПИ.  

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC