EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1584

Oрганизация: Фондация за развитие на информационното общество

Партньори:
Икономедиа АД, България
Институт за енергиен мениджмънт, България

Име на проект: Енергетика на светло - информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост

Вид: Малък проект

Сума по договор: 27150.42 (EUR)

Описание:

След като проблемите на енергийната система допринесоха за сваляне на две правителства, хаосът в управлението й заплашва да повлече и цялата икономика. Същевременно интересите на играчите в сектора задържат смислените реформи в сектора, а неясната за масовата публика проблематика, позволява развихрянето на популистки аргументи.

Целта на предлагания проект е да осветли енергийния сектор и да постигне прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост. Проектът агрегира, анализира и визуализира информация по разбираем за масовия потребител начин. В информационния онлайн портал само с няколко натискания на бутон целевите групи - вземащите решения и младите хора - ще могат да разберат защо трябва "токът да скочи с 5%" и "къде ще отидат парите". Тяхното информирано мнение ще е от ключово значение в предстоящите години, когато трябва да се взимат решения за многомилиардните дългове в енергийната система.

 

Порталът е достъпен на: http://www.capital.bg/energy/Резултати:

След като проблемите на енергийната система допринесоха за сваляне на две правителства, хаосът в управлението й заплашва да повлече и икономиката на страната. Същевременно обществени противоречия възпрепятстват необходимите реформи. От една страна интересите на играчите в сектора задържат много от смислените промени, а от друга - неясната за масовата публика проблематика позволява развихрянето на популистки аргументи.

Проектът си постави за цел да осветли енергийния сектор и да допринесе за прозрачността и отчетността на енергийната и добивната промишленост. Целта беше постигната напълно, доколкото създаденият по проекта информационен портал (www.capital.bg/energy/) агрегира, анализира и визуализира информация по разбираем за масовия потребител начин. В информационния онлайн портал само с няколко натискания на бутон целевите групи - вземащите решения и младите хора - могат да разберат защо трябва "токът да скочи с 5%" и "къде ще отидат парите".

Осигури се по-висока степен на ангажираност и участие на  гражданското общество при обсъждане, анализиране и решаване на важните енергийни проблеми на базата на приноса на информационния портал за оформяне на информирано и подкрепено с разбиране на проблематиката мнение.

Основните целеви групи на проекта бяха вземащите решения и младите хора. Проектът започна с проучване на техните нужди от информация. На база на проучването бе създаден информационен портал (който отчете 193 598 посещения за периода на проекта),  бяха проведени онлайн дебати (два), експертна дискусия и национална конференция с повече от 200 участници на целевите групи

Всички планирани конкретни резултати бяха изпълнени, в т.ч.:

- Проучване на интересите на целевите групи

- Създаване и поддържане на информационен портал, вкл. медиа мониторинг

- Провеждане на два експертни онлайн дебата

- Организиране и провеждане на експертна политическа дискусия

- Организиране и провеждане на национална енергийна конференция

След изтичане срока на проекта порталът ще продължи да се поддържа и да предоставя информация от едно гише за енергийната и добивна промишленост. По този начин ще осигурим трайна възможност хората взимащи решения, младите хора, медиите и обществото като цяло, да оформят своето информирано мнение и в бъдещ период, следвайки динамиката в развитието на енергийния сектор, поведението на регулатора и участниците на енергийния пазар.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC