EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1364

Oрганизация: Клуб за спорт и приключения Свободен Елемент

Име на проект: Спортът за устойчиво развитие на Казанлък

Вид: Микро проект

Сума по договор: 3813.00 (EUR)

Описание:

Физическата активност в България е на последно място в ЕС с едва 3% редовно практикуващи спорт и 58% никога неучастващи в спортни дейности (Национална програма за развитие на Физическото възпитание и спорта 2013-2016). Това е резултат от редица проблеми, сред които и липсата на адекватна координация между местни власти, спортни организации и образователни институции, което води до неправилно развитие и до негативи при изграждане на ценностната система у подрастващите.

Проектът ще работи от една страна за стимулиране на физическата активност у младите и въвличане на местните власти за благотворно влияние върху здравословното състояние, повишаване знанията за отговорно отношение към природата, удовлетворението от живота и личната самооценка и за подкрепа от местните власти и учащите на идеята за подобряване условията за активен отдих и активно включване на спортните занимания в свободното време като метод за устойчиво развитие на община Казанлък, от друга.
Чрез отборните спортни занимания като неформални методи за образование ще се подобрят социализацията и екипността у младежите, ще им се покаже нов път за пълноценно развитие чрез спорт и водене на природосъобразен начин на живот.
В проекта активно ще се включат учащи от НГПИД "Акад. Дечко Узунов" и Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм - град Казанлък.
Интернет страница на проекта: https://www.facebook.com/freeelemnt, www.facebook.com/sportinkazanlak http://sportinkazanlak.blogspot.bg


Резултати:

Проектът беше необходим, за да се подобри координацията между местни власти, спортни организации и образователни институции по отношение на физическата активност при подрастващото население на територията на община Казанлък като специфична цел бе въвличането на обществеността в проблематиката и да се повлия върху ниската физическа активност при младежите.

В резултат от проекта ученици, местни власти, образователни институции и  медии бяха въвлечени и повлияни от идеята на проекта за подобряване на условията за активен отдих и спорт. Бяха създадени дълготрайни връзки между местни власти и спортни клубове, които се надяваме в бъдеще да бъдат продуктивни. Неформалната форма на работа с учениците, повлия положително на тяхното отношение към природата и спорта, в тях бе формирана нова нагласа за природосъобразен начин на живот, която те ще развиват и популяризират сред връстниците си.

Беше създадена интерактивна електронна карта на района със свободен достъп, която популяризира спортовете на открито и местата за тяхното практикуване.

В следствие на подписания меморандум с Община Казанлък се очаква в общинския план за развитие на града (2014-2020) да се включат спортни дейности с цел засилване активността у младежите и насърчаване на здравословния начин на живот. Очаква се също образователните институции, които взеха участие в проекта при изготвяне на учебните си програми да включват повече извънкласни дейности свързани със спорт.

Изработената  по проекта електронната карта е публикувана на сайта на Общината и двете професионални гимназии, участвали в дейностите, като се очаква това да доведе до по-голям  интерес и развитие на условията за активен отдих в общината.

Основни участници в проекта бяха ученици от две професионални гимназии в град Казанлък, които се включиха  активно в изготвянето на електронната карта, събирането на информация за местата за практикуване на спортове на открито, участие в работни срещи и презентации и  кръглата маса.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC