EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1432

Oрганизация: Народно читалище "Любен Каравелов-1897"

Име на проект: Памет за бъдеще

Вид: Микро проект

Сума по договор: 4358.15 (EUR)

Описание:

Съсредоточени върху загубата на дива природа, не забелязваме как един след друг изчезват ценни културни сортове от различни растителни видове, които също са част от биоразнообразието. В началото на 20 век, в Куртово Конаре са отглеждани над 100 местни сорта плодове и зеленчуци, сред които розовият домат, ябълката ”Куртовка”  др. От 50-те години на миналия век, селското стопанство постепенно се ориентира към видове и сортове, селектирани да задоволяват нуждите на пазара, а също и към вносни такива.

С Проекта целим да работим за устойчиво местно развитие чрез запазване на биологичното разнообразие и насърчаване на природосъобразния начин на живот, посредством откриване, опазване и популяризиране на стари, местни сортове плодове и зеленчуци. В резултат на Проекта ще имаме една по-ангажирана общност, щадяща околната среда и съхранила своите културни традиции и земеделски практики.

 

Това ще стане с поредица от обучения, събиране на база данни, био-градина на местната памет, „ Съкровищница на вкусовете” и публичност. Основната целева група е местната общност, но проектът е адресиран  към: деца, ученици и младежи , възрастни хора, малки фермери и доброволци.


Резултати:
Съсредоточени върху загубата на дива природа,не забелязваме как един след друг изчезват ценни местни културни сортове от различни растителни видове, които също са част от биоразнообразието на планетата.В началото на 20 век, в Куртово Конаре са се отглеждали над 100 местни сорта плодове, зеленчуци, подправки, сред които розовият домат, ябълката"Куртовка" и др. Някои от тях вече са изчезнали, а други се отглеждат в много ограничени количества. Чрез проекта работихме за тяхното опазване, възстановяване и производство. 
Проектът  стимулира екологосъобразното овощарство и зeленчукопроизводство и възраждането на старите местни сортове, земеделски и занаятчийски практики. Проектът  повиши  капацитета на различни групи от общността и подобри връзката между поколенията. Проектът  сплоти общността за бъдеща съвместна работа по опазване на местното сортово биоразнообразие. 
Очакваният резултат бе за една по-ангажирана местна общност, щадяща околната среда и съхранила своите културни традиции и земеделски практики. Това бе постигнато с поредица от обучения - 12 за деца и ученици и 4 – за възрастни; събиране на база данни за традиционни местни сортове] създаване на биоградина на местната памет, съкровищница на вкусовете и публичност, информация и реклама в медиите. Проектът повиши имиджа на нашата организация и като цяло – самочувствието на местната общност.
Проектът ще продължи да действа и след неговото приключване чрез биоградината на местната памет, генетичната банка  и базата данни. Екипът на проекта вече работи по нови идеи  за продължаване и надграждане на постигнатото чрез партньорски и собствени проекти.
Основна целева група бе местната общност, но проектът бе адресиран и към: деца и ученици (250), младежи (30), възрастни хора - носители на традицията (20), малки фермери (30),  доброволци (20), които се включваха  и ни подкрепяха по време на изпълнението на всички проектни дейности.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC