EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1301

Oрганизация: Туристическо дружество "Узана"

Име на проект: "Лалугерът какво е, природата защо е" - задаване на работещ преживелищно-образователен модел за обучение на деца и младежи за опазване на биоразнообразието в зони по Натура 2000

Вид: Микро проект

Сума по договор: 7487.53 (EUR)

Описание:

Целта на проекта е, чрез задаване на работещ преживелищно-образователен модел за обучение на деца и младежи, за опазване на биоразнообразието в защитени по Натура 2000 зони (”Централен Балкан – Буфер”), да се допринесе за устойчивото развитие и опазването на околната среда в региона на Централна Стара планина в дълготраен план, като пряко се ангажират местните общности и младите хора.

Проектът планира да реализира образователно-информационна кампания (1000 бр.дипляни, 5 експозиции, 1 бр.панел-сайт), обучение на 200 ученици и 100 деца на терен, сформиран клуб „Млад турист-природолюбител” за дългосрочна работа с подрастващите, като моделът допуска мултиплициране в работата на други организации. Пряко от проекта ще се възползват децата и младежите от габровските училища и детски градини. Косвено от него ще се възползват родителите, учителите, туристите, тъй като ще участват в част от образователно-информационните дейности и като доброволци.

 

 

Интернет страница на проекта:  http://tduzana.eu/lalugera.html  


Резултати:

Целта на проекта беше чрез задаване на работещ преживелищно-образователен модел за обучение на деца и младежи за опазване на биоразнообразието в защитени по Натура 2000 зони /”Централен Балкан – Буфер”/ да се допринесе за устойчивото развитие и опазването на околната среда в региона на Централна Стара планина в дълготраен план, като се ангажират местните общности и младите хора.

Проектът  осигури обучения на деца и ученици от габровските детски градини и училища на терен, в съхранена природна среда в зони по Натура 2000, с което допринесе за опазването на биоразнообразието и застрашените видове в региона. В изпълнение на дългосрочната цел на проекта бе създадени работи клуб „Млад турист-природолюбител” към туристическото дружество. С неговото създаване се възстановява работата на дружество с децата и младежите в Габрово. Закупената материално-техническа база обезпечи неговата работа на терен.

Водещи за проекта бяха обученията на децата от детските градини и учениците от училищата. Те преминаха при много добра организация, както логистична, така и методическа. Децата научиха нови и интересни неща по занимателен за тях начин чрез игри и забавления на терен в съхранена природна среда. Получиха знания за лалугера и други животни, за билките в Централна Стара планина, както и основни правила за придвижване и безопасност в планината. Посредством обученията на децата и учениците се достигна до техните родители.

С маркирането на туристическите маршрути се поднови част от туристическата маркировка в района на местността Узана, което е важно както за децата, които се обучаваха, така и за хората, които ще се възползват от маркировката.

Обучени на терен бяха 125 деца /вместо планираните 100/ от детските градини и 200 ученици от габровските училища.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC