EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1608

Oрганизация: Народно читалище "Отец Паисий - 1893"

Име на проект: Практически образователни еко дейности "Мисията възможна - мисли зелено!"

Вид: Микро проект

Сума по договор: 2331.30 (EUR)

Описание:

Велинград е известен с богатството на специфични природни ресурси. Струпването на тези природни дадености е уникално и крие голям потенциал за устойчиво развитие, но проблем се явява пасивността на обществото към опазването на местното природно наследство.
Съзнание, ангажирано с екологията, се гради още от детска възраст, ето защо проектът е насочен основно към подрастващите. Чрез интерактивни практически обучения и игри ще се работи за създаване на екологични навици и модел на поведение, който цени и пази природата. Целите на проекта са да повиши интереса към доброволческите кампании; да ангажира подрастващите със значението на природните ресурси в общината, необходимостта от тяхното опазване и устойчиво усвояване; да подпомогне формирането на отношение към разделното събиране на отпадъци и рециклирането им; да подпомогне креативността на подрастващите и търсенето на нестандартни и успешни решения на актуални проблеми. Очаквани резултати от проекта са 2 почистени туристически пътеки с прилежащите им параклиси; 4 реализирани практически занятия за рециклиране на хартия; изградени 2 компостера в училища в района и проведен конкурс за артефакти от отпадъчни материали.


Резултати:

Велинград е популярна туристическа дестинация, известна с богатството на специфични природни ресурси, но местната общественост подценява значението на устойчивото развитие, пасивна е по отношение на екологичното възпитание и няма опит в инициативи, свързани с опазването на природното наследство.

Дългосрочна цел на проекта беше да се подпомогне местната общност във възпитаването на ангажираност към опазването на природните ресурси и наследство. Чрез практически обучения и игри проектът допринесе за създаване на екологични навици у подрастващите и модел на поведение, който цени и щади природата.

Благодарение на интерактивния формат на дейностите, учениците, включени в проекта, с любопитство се информираха за всяка следваща дейност - участваха активно в доброволческите кампании, във всички практически занятия и в проектния конкурс. Чрез цикъл инициативи на различни екологични теми беше привлечено вниманието и на родителите, които подкрепиха децата си най-вече в последния етап. Така беше извършена основна стъпка в ангажирането на местната общност към проблемите на екологията.

Очакван резултат беше предизвикването на висок интерес към инициативите и той беше постигнат чрез игровия елемент и нестандартната форма на неформално обучение. Учениците изявиха желание да се включат в други бъдещи сходни събития. Едно от училищата предприе последващи екологични инициативи под същия надслов, поради желанието на децата за продължаване на проекта. Активно въвлечени във всички дейности бяха общо над 150 ученика.

Обучението на учителите и получените образователни материали позволяват самостоятелно възпроизвеждане на проектните дейности при добра воля от страна на директорите.

Проектът позволи да се осъществят 2 състезания за оборка и 2 почистени туристически терена; 4 практически занятия за рециклиране на хартия и 1 обучителен материал; 2 презентации на тема компостиране, 2 игри за разделно събиране на отпадъци и изградени 2 компостера, 1 пакет обучителни материали; 1 осъществен конкурс за артефакти от отпадъчни материали;

Основни бенефициенти бяха ученици и учители от две местни училища. Директорите и учителският състав сътрудничеше в организационната работа и включването на максимално широк кръг от деца в дейностите. Учениците участваха пряко във всички инициативи, като общият брой на класовете бенефициенти е 6.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC