EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Изграждане на капацитет на НПО
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)

 

Списък на договорираните проекти в тематична област "Изграждане на капацитет на НПО". Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.


Приоритет

Брой намерени предложения: 15
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Сдружение "Българо-румънски трансграничен институт по медиация" Надграждане на капацитета на Сдружение БРТИМ Микро проект 4420.65
Сдружение за насърчаване на икономическото и културно развитие на с.Хотанца и с.Тетово, обл.Русе - ХОТЕТ НЧ "Светлина - Царевец 1927",
НЧ "Светлина - 1928", България
Изграждане на капацитет на НПО от малки населени места за финансова и организационна устойчивост Микро проект 4909.80
Сдружение УСМИВКА Повишаване на организационния капацитет на сдружение УСМИВКА Микро проект 4808.02
Фондация "Инициатива за здраве" "Поглед напред" Микро проект 3091.82
Център Радост Изграждане на капацитет на Сдружение "Център Радост", чрез подобряване на финансовата и организационна устойчивост Микро проект 4358.88
Народно читалище "Отец Паисий - 1893" Подобряване организационната устойчивост на НЧ "Отец Паисий - 1893" чрез внедряване на нови технологии и обучение на персонала Малък проект 6918.33
Сдружение "ФОНД ЗА СОЦИАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ" Мисия "Развитие" Малък проект 5976.09
СНЦ"Криле от светлина" «Създай своето утре - Арт терапевтичен център за хора със специфични потребности» Малък проект 19376.60
Фондация Бетел България Asosiacion "Betel International", Испания Отворени врати за междукултурен обмен и доброволчество между рeхабилитантите от защитените жилища на "Бетел"в България и Испания Малък проект 19263.00
Фондация Обществен дарителски фонд Сливен Обществен дарителски фонд Сливен – доверен партньор на дарителски каузи и проекти Малък проект 8555.95
Българско дружество за защита на птиците Български център за нестопанско право, България Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО Среден проект 31573.12
Сдружение "Шанс и закрила" Оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера Среден проект 34633.35
Сдружение „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ Voksne for Barn, Норвегия Повишаване капацитета на СПОК, чрез развитие на система за подкрепа на деца, преживяващи скръб Среден проект 34726.56
Фондация ЦРТО Промедиа Професионални стандарти и подкрепа за саморегулация в комуникацията на НПО чрез традиционни, нови и социални медии Среден проект 35179.41
Център за изследване на демокрацията Усъвършенстване на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел Среден проект 27260.32

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC