EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)

 

Списък на договорираните проекти в тематична област "Устойчиво развитие и опазване на околната среда". Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично. 


Приоритет

Брой намерени предложения: 19
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Клуб за спорт и приключения Свободен Елемент Спортът за устойчиво развитие на Казанлък Микро проект 3813.00
КЛУБ ПО СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ " УЗАНА" ОРИЕНТИРАНЕ В ПРИРОДАТА Микро проект 4271.37
Младежки клуб по пешеходен и вело туризъм СИПИ.еу - Спри използването на пластмасови изделия за еднократна употреба Микро проект 4472.26
Народно читалище "Любен Каравелов-1897" Памет за бъдеще Микро проект 4358.15
Народно читалище "Отец Паисий - 1893" Практически образователни еко дейности "Мисията възможна - мисли зелено!" Микро проект 2331.30
Туристическо дружество "Узана" "Лалугерът какво е, природата защо е" - задаване на работещ преживелищно-образователен модел за обучение на деца и младежи за опазване на биоразнообразието в зони по Натура 2000 Микро проект 7487.53
ЕКОГРАФ Творчески подходи в образователните занимания за устойчиво потребление на ресурсите Малък проект 16107.32
РС - БАЛКАНКА 2009 - Благоевград Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, България Как да адаптираме горите към промените в климата –иновативен принос на НПО Малък проект 17466.28
Сдружение КРЕАКТА Институт за нулевоенергийни сгради, България Слънчева Топлофикация - иновативно решение за устойчиво енергийно развитие, модел за приложение в България Малък проект 11080.58
Туристическо дружество Осогово Пето основно училище Христо Ботев, България
Основно училище Иван Вазов, България
Природоматематическа гимназия Проф. Емануил Иванов, България
ЗЕЛЕНА ДИРЕКТНА ЛИНИЯ Малък проект 12215.00
Фондация "Евроконсулта" “Пауловния: една зелена алтернатива” Малък проект 16362.34
Фондация за развитие на информационното общество Икономедиа АД, България
Институт за енергиен мениджмънт, България
Енергетика на светло - информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост Малък проект 27150.42
Център за устойчиво развитие на планината Сдружение "Екосвят Родопи", България За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област Малък проект 16084.28
WWF Дунавско-Карпатска програма България „Повишаване ефективността и увеличаване капацитета на Коалиция за климата–България чрез създаване на нови партньорства с бизнеса. Повлияване на националните климатични и енергийни политики“ Среден проект 37013.86
Сдружение "Съюз на производителите на екологична енергия - BG" Децентрализираното производство на енергия от малки фотоволтаични централи - достъпна и изгодна перспектива Среден проект 19753.38
Сдружение за изследователски практики Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси Среден проект 32711.94
Сдружение с нестопанска цел "Развитие-XXI век" Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна забележителност "Казанджи дере" - предпоставки за устойчиво развитие на региона Среден проект 44901.55
Фондация "ЕкоОбщност" Българското училище за политика „Димитър Паница”, България Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени Среден проект 40706.79
Фондация "За Оборище" Norsk institutt for naturforskning, Норвегия
Сдружение за дива природа Балкани, България
Българско Дружество за Защита на Птиците, България
"Зелени Калкани" Среден проект 42328.51

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC