EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)

 

Списък на договорираните проекти в тематична област "Демокрация, права на човека и добро управление". Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.


Приоритет

Брой намерени предложения: 21
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
сдружение "Бебе и дете" Фондация „Същност", България
Фондация Бащинство, България
Развитие, грижа, общуване и права на детето по време на бременност, детска и юношеска възраст - съвременни подходи и приложения в ежедневния живот. Микро проект 4856.08
Сдружение "Младежки инициативи за развитие и диалог" "Не" на насилието в училище Микро проект 4903.90
сдружение "ПРОГРАМА ПРАВНА ПОМОЩ" Създаване на електронен каталог на примерни текстове на документи, необходими за участие на пострадалите и свидетелите на престъпления в наказателното производство Микро проект 6241.38
Сдружение с нестопнска цел с обществено полезна дейност "Зорница" Женска независима ромска организация "Кармен", България Достойно място за всеки Микро проект 4933.69
Фондация "Съпричастие" Асоциация на невиждащите есперантисти в България, България Език на толерантността Микро проект 4972.74
Асоциация за бежанци и мигранти ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕФИКАСНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА НА ТЪРСЕЩИТЕ ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ Малък проект 16424.44
сдружение "Граждански инициативи-гр. Ловеч" Фондация "Де Пасарел България", България Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции Малък проект 15508.85
Сдружение "Европейски граждани" 40 СОУ "Луи Пастьор", България Моят глас Малък проект 14283.38
Сдружение "Център за независим живот" Живот на воля или по чужда воля? – застъпничество за човешки права на хората с уврежданията Малък проект 13368.11
Сдружение Център за приобщаващо образование Един за всички - всички за един - разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище Малък проект 10864.72
СНЦ "Движение за хармонично развитие - България" СНЦ "Паралел - Силистра", България "Правата НА децата, децата ЗА правата" - Насърчаване спазването на правата на детето чрез прилагане на модел за интерактивни образователни дейности по права на детето в мултиетнически групи,вкл. селски райони Малък проект 63.41
Фондация "Дарик" Български хелзинкски комитет, България "Дай ми правото!" - реализация на седмични антидискриминационни предавания по Дарик радио и провеждане на радиожурналистически стажове за роми и други целеви групи Малък проект 28193.13
Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" Народно читалище "Пробуда 1929", България Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42 Малък проект 8329.88
Фондация "Животът е хубав" Община Мадан, България
Сдружение "Деца със специални потребности", България
"Ще намерим път" Малък проект 14905.80
Фондация "Качество на живот" Мултикултурни аспекти на човечността Малък проект 15778.12
НПО "Сдружение с нестопанска цел - Пирин ТВ" Въвеждане на урок по демокрация в българските училища Среден проект 21738.34
Политологичен център Фондация „Институт за креативни граждански стратегии”, България ДА ОТГЛЕДАШ КСЕНОФОБ (застъпническа кампания за толерантно образование) Среден проект 36278.74
Фондация "Джендър образование, изследвания и технологии" Reform – ressurssenter for menn, Норвегия Насилие в романтичните приятелства - скритото лице на нарушаването на човешките права на тинейджърите Среден проект 42844.67
Фондация "Център за модернизиране на политики" Фондация „Медийна демокрация”, България От предразсъдъци към нетърпимост: обхват и превенция на езика на омразата в България Среден проект 32636.82
Фондация Капитал Икономедиа, България Информирани и толерантни Среден проект 46065.21
ФотоФабрика Фото Увеличение Среден проект 43774.23

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC