EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Изграждане на капацитет на НПО
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)

 

Списък на договорираните проекти в тематична област "Изграждане на капацитет на НПО". Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.


Приоритет

Брой намерени предложения: 27
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Народно читалище "Любен Каравелов-1897" Колкото повече, толкова повече Микро проект 4961.35
НЧ "Иван Джонев - 2010" Създаване, въвеждане и прилагане на етичен кодекс в Народно читалище Микро проект 3614.29
Сдрежение "Образователен свят" Клуб на доброволеца Микро проект 4266.06
Сдружение «Рестарт 12» ТЕ МОГАТ Микро проект 4867.00
Сдружение Черноморски център за екологична информация и образование Развитие на мрежата на Черноморски център за екологична информация и образование и повишаване на капацитета на сдружението Микро проект 4740.62
Спортен клуб за интеграция "Витоша" Семинари за повишаване на съдийските и треньорските умения по шоудаун и голбал Микро проект 4991.40
СПОРТЕН КЛУБ КА СПОРТ Сдружение "Бебе и дете", България
Фондация Бащинство, България
"Професионално Ателие" за обмяна на знания, опит и умения за подобряване на устойчивостта на организацията и партньорите. Микро проект 4905.17
"Асоциация НАЯ" „Развитие чрез партньорство с бизнеса и дарители“ Малък проект 17356.21
Благотворителна Католическа организация Витания С повече знания към по-големи отговорности Малък проект 4012.26
Възход за Варна Обучение, доброволчество, дарителство - основи за изграждане и развитие на обществената отговорност на "Възход за Варна" Малък проект 5885.61
Клуб на Нестопанските Организации НПО = модел за ефективност и качество Малък проект 19026.22
Мулти култи колектив Увеличаване на капацитета на НПО за прилагане на Мулти култи китчън модела в 6 български града с чуждестранно население Малък проект 11993.93
Национална асоциация "Подкрепа за кърмене" Ammehjelpen, Норвегия Устойчиво развитие на подкрепата за кърмещите жени в България Малък проект 18968.13
Отвори очи Организационно развитие за по-добра подкрепа на наркозависими младежи Малък проект 13406.14
Сдружение "Амала - Приятели" Подкрепа за равни възможности Малък проект 13579.49
Сдружение "Бъдеще за децата с увреждания" Промяна в действие Малък проект 8110.93
Сдружение "Екосистем Юръп" Фондация на бизнеса за образованието, България Изграждане на капацитета на Сдружение "Екосистем Юръп" Малък проект 11748.73
Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" Сдружение "НАВИГАТОР", България
Сдружение с нестопанска цел „ГЕЯ – ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ”, България
Младежка Мрежа - качество, устойчивост, знания и авторитет на младежката работа в Област Пазарджик Малък проект 0.00
Сдружение за дива природа БАЛКАНИ СДП БАЛКАНИ - повишаване на устойчивостта и ресурсите на организацията и капацитета за независими обществени действия и кампании Малък проект 15023.32
Столична организация на БЧК ФОНДАЦИЯ „ПОМОЩ НА ЛИЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО”, България „ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ПРОБЛЕМИ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР” Малък проект 7953.41
Фондация "Обществен дарителски фонд за Варна" Повишаване на капацитета на НПО от Варненска област за набиране на средства от частни дарители и изграждане на дарителска култура, ориентирана към проекти за развитие Малък проект 12641.97
фондация "Програма Стъпка по Стъпка" Растеж и Устойчивост чрез Платформа за Обучение и Развитие – „РУПОР” Малък проект 10300.53
Фондация "Център Минерва" Проект за бъдеще Малък проект 7165.00
Фондация Асоциация Анимус Изграждане на капацитета на Фондация "Асоциация Анимус" за осигуряване на устойчивост при въвеждането на програмата "Приятелите на Зипи" в масовото училище Малък проект 16872.83
Фондация Карин дом Развитие на капацитета на Карин дом за организационна и финансова устойчивост Малък проект 19202.44
Фондация "Герои на времето" Систематизиране на опита за работа с доброволци и повишаване на капацитета на НПО Среден проект 37308.80
ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ДОБРАТА ПРАВНА И ФИНАНСОВА РАМКА НА НПО – КЛЮЧОВА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТЯХНАТА ПРОЗРАЧНОСТ И ЛЕГИТИМНОСТ Среден проект 39477.72

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC