EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)

 

Списък на договорираните проекти в тематична област "Устойчиво развитие и опазване на околната среда". Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.


Приоритет

Брой намерени предложения: 22
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Сдружение "Училище за нашите деца" „Зелената градинка” в детска градина и начално училище „проф. Николай Райнов” и открити класни стаи за всички. Микро проект 4994.29
Сдружение "Училищно настоятелство при основно училище"Петко Рачев Славейков"-село Джулюница Основно училище ''Петко Рачев Славейков"", България "Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат" Микро проект 4109.53
Сдружение Център за регионално развитие и инициативи Институт по планинско животновъдство и земеделие - гр. Троян, България Насърчаване на гражданските инициативи за устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието в планинските ливади и пасища чрез контрол над орловата папрат Микро проект 4338.04
Център за образование, култура и екология 21(Център21) Сдружение „Училищно настоятелство при основно училище „Йордан Йовков”- град Добрич, България Повишаване приноса на НПО в изпълнение на мерки за устойчиво развитие и опазване на околната среда при население от етнически малцинства (роми) в Добрички регион. Микро проект 4979.94
Асоциация на Спелеоклубовете в София Невидимото богатсто на подземния свят Малък проект 19239.05
Народно Читалище "Петър Богдан" 1909 Velebitska Udruga Kuterevo, Хърватия
Община Чипровци, България
Еко-център за обучение и устойчиво развитие "У-планин" Малък проект 13803.56
Регионално движение "Екоюгозапад" ЗПОП“ Арониja“, Македония „Да ги върнем старите сортове от ябълка и круша на нашата трапеза“ Малък проект 11176.70
Сдружение "Балканка" Насърчаване на взаимодействието между НПО и държавни структури за възстановяване на автохтонната балканска пъстърва в Рила планина Малък проект 17533.50
Сдружение "Обществен КОМПАС" Фондация "Геа Челониа", България Сухоземните костенурки - осигуряване на устойчиво развитие Малък проект 15290.20
Сдружение "Регионален Бизнес Център Плевен" Ние опознаваме биоразнообразието Малък проект 15807.85
СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО - ПРИСТА" Заедно за устойчиво развитие на Дунавски острови Малък проект 20746.92
Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата Малък проект 16525.35
Сдружение с нестопанска цел "БАГА-ТУР" Дивите животни и птици в митологично-обредната сиситема на древните траки и прабългари Малък проект 19238.81
Спортно, туристическо и природозащитно дружество "Академик"-Русе Русенски университет "Ангел Кънчев", България
Читалище „Пробуда” с. Христо Даново, област Пловдивска, България
Заедно с грижа за дивния Балкан Малък проект 11921.94
Фондация „Живот с достойнство” Демонстрационен Еко-център за деца и младежи в природен парк „Странджа” Малък проект 17024.67
"Център за екологично право" Фондация "БлуЛинк", България Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост Среден проект 26331.32
Алианс за Регионално Сътрудничество и Развитие СПОРТЕН КЛУБ - СЛЪНЦЕ, България
Сдружение "Млад репортер", България
ЗЕЛЕНИ В ДЕЙСТВИЕ Среден проект 38679.09
Българско дружество за защита на птиците Търсенето на щъркела: "науката на гражданите" в действие Среден проект 25377.27
Сдружение "Байкария" Опазване на природните ресурси в района на високи западни Родопи, чрез повишаване на информираността и развитие на устойчиви туристически практики Среден проект 38017.83
Сдружение "Хора и Природа" Norsk institutt for skog og landskap -Norsk genressurssenter, Норвегия Наследените семена – връзка между хората и природата в урбанизираща се среда Среден проект 29845.06
Сдружение Устойчиво Общество Фермерските пазари в София и Пловдив - събития за устойчиво развитие Среден проект 39275.35
Сдружение Черноморска мрежа на неправителствените организации Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм, Бургас, България, България Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси Среден проект 41969.72

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC