EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Социално включване и овластяване на уязвими групи
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)

 

Списък на договорираните проекти в тематична област "Социално включване и овластяване на уязвими групи". Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.


Приоритет

Брой намерени предложения: 36
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
"АМОР - Асоциация за местно общностно развитие" СНЦ "Агробизнесцентър - Кубрат", България "Активни местни общности" Микро проект 4821.31
Академия за образователни иновации Дълголетие Община Вълчи дол, България
СОУ „Васил Левски“, България
Шанс за успешно бъдеще Микро проект 4959.22
Сдружение "НАВИГАТОР" "Поглед към нови възможности" Компютърни занимания за хора с увреждания, създаване на интернет общество в рамките на целевата група. Микро проект 0.00
Спина бифида и хидроцефалия-България Работилница за взаимопомощ Микро проект 4951.83
Асоциация "Младежка инициатива за гражданско общество" Гражданско сдружение "Алцхаймер България", България Диалог на поколенията. За едно ново разбиране на деменцията. Малък проект 18379.99
Институт за изкуство и терапия ЛИБЕРА Сдружение "Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение" - ЛАРГО, България Терапевтичната сила на ритъма срещу училищнoто насилие и агресия в големи, средни и малки населени с ромски общности места в област Кюстендил Малък проект 19728.37
МЕДИИ С ЧОВЕШКО ЛИЦЕ "Гласът на ощетените" Малък проект 13843.78
Морски клуб "Приятели на морето" Морска академия 2014-2015 Малък проект 19070.72
Народно читалище"Просвета 1919" Фондация "Градивност", България "Създаване на устойчиви механизми за овластяване на уязвими групи в сферата на ръчното творчество" Малък проект 20870.56
Сдружение "Амала - Приятели" Младежки общностен център Малък проект 13243.86
Сдружение "Бъдеще за Крепост" Да подадем ръка на болен Малък проект 17213.72
Сдружение "Дебют" Етнически младежки конфликти Малък проект 17195.59
Сдружение "Знание" Хранa и здраве Малък проект 16927.24
СДРУЖЕНИЕ "КАРАТЕ КЛУБ РОНИН 11" Активен спорт – път към толерантността Малък проект 13098.40
Сдружение "Младежки алианс-Варна" Български институт за правни инициативи, България
Сдружение "Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение" - ЛАРГО, България
Мрежа на ромските административни медиатори Малък проект 19991.69
Сдружение "Център за европейско развитие и квалификация" Сдружение на директорите на самостоятелни ученически общежития в България, гр. Ловеч, България
Народно читалище "Пробуда - 1928" с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен, България
Развитие на механизъм за самопомощ и трудова реализация, чрез изграждане на умения в приложни изкуства Малък проект 18807.41
Сдружение "Център за образователни програми и социални инициативи" ТЕХНИЯТ ГЛАС Малък проект 19106.88
Сдружение Жажда за живот Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора - социално включване и овластяване на младите роми Малък проект 19691.50
Сдружение с нестопанска цел "ЖАРАВА" /Съдебно решение 30.01.2013 г. на ВОС/. Предишно име - СНЦ "ОПОРА БГ" Социално включване на хора с увреждания Малък проект 19967.47
Севери Онлайн "Омбудсман" Малък проект 7012.53
СНЦ "Бизнес център- Бизнес инкубатор- Търговище" "Широко отворени очи" Малък проект 11677.36
Фондация "Метатрон" Пилотен проект – „Житейски компетентности“ Малък проект 17371.40
Фондация "Ромска Инициатива"" Народно читалище „Рома-1956”, България
Фондация „Център за ромска интеграция“, България
Дебатирането-иновативен подход за усвояване на алтернативни модели на етично и толерантно поведение на ученици от различен етнически произход от 8-12 клас Малък проект 0.00
Фондация "Цветан Цанов" ГоТиин.си Малък проект 16169.61
Фондация "Център за изследвания и политики за жените" СНЦ “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина”, България
Сдружение "Възможности", България
ОВЛАСТЯВАНЕ НА ПОЛАГАЩИТЕ ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА В СЕМЕЙСТВОТО (С ГРИЖА ЗА ГРИЖА) Малък проект 14902.46
Фондация Авокадо Foundation Peace Painting, Норвегия Включване на уязвими групи чрез интегриране на млади личности в сферата на изкуствата Малък проект 14673.22
Фондация за регионално развитие Рома 1995 Нови възможности за развитие на общностите в Столипиново чрез превенция на ранните бракове Малък проект 19479.44
Център за местни и регионални политики Община Никола Козлево, България Общностнен център за развитие Козлево Малък проект 9620.45
Асоциация Фабрика за идеи Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, България
Общинска Фондация „ПЛОВДИВ 2019“, България
Солидарна мрежа за овластяване на безработни младежи и възрастни хора "Резиденция Баба" Среден проект 32553.05
Дружество за разпространение на знания-Смолян "Овластяване за достоен живот" Среден проект 43697.44
Национален център за социално-емоционално развитие 5 СОУ "П.Р.Славейков" гр. Перник, България
Средно общообразователно училище „Христо Ботев“, Горна Малина, България
Бъдеще за децата ни - развиване на социални умения на деца в начална училищна възраст Среден проект 36284.43
Общинска агенция за устойчиво развитие - Карлово BULGARSK-NORSKFORENING, Норвегия
Комплекс за социални услуги – Сопот, България
Нови възможности за трудова реализация на хора с увреждания Среден проект 44612.46
Приятели на хора в неравностойно положение Фондация"Глобална инициатива в психиатрията-София", България Помощ за самопомощ на хората с психична болест. Въвеждане на кризисна карта в гр.София Среден проект 38139.88
Сдружение "Асоциация Доза обич" "Отворени врати" Среден проект 22299.96
Сдружение Българско сдружение за личностна алтернатива "Заедно за нас" Среден проект 23252.70
Фондация "Мисия спасение" „Преход с изкуство и познание“ - бежанци и лица търсещи закрила от уязвима група, чрез изкуство намират своята културна идентичност, а чрез познания за средата и практически умения успяват да поемат сами своя живот и бъдещето на деца си. Среден проект 34748.58

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC