EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)

 

Списък на договорираните проекти в тематична област "Демокрация, права на човека и добро управление". Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично. 


Приоритет

Брой намерени предложения: 26
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Народно читалище "Христо Ботев-1926 с.Червен" Община Асеновград, България "Създаване на лудотека" Микро проект 4487.15
Сдружение “Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия” ПРАВАТА НА НАШИТЕ ДЕЦА Микро проект 4973.34
СНЦ "Партньори за Лясковец" Община Лясковец, България Училище за толерантност Микро проект 4840.56
Училишно настоятелство "Христо Ботев" гр. Кърджали "Ние, Републиката" Микро проект 4953.60
Фондация за европейско образование и професионална квалификация Питагор Кампания „Общи усилия за децата с увреждания в училище” Микро проект 4628.73
"Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи" Фондация АРТИСТ, София, България Джендър клубове за Форум театър в малките градове Малък проект 16810.86
Гражданско сдружение право на избор Втори дом Малък проект 17500.89
Европейски център по медиация и арбитраж Областна администрация-Русе, България За равни права и възможности Малък проект 15131.84
Младежка ЛГБТ организация Действие Повишаване информираността за моите човешки права - гаранция за развитието на ЛГБТ политики в България Малък проект 16068.86
Мулти култи колектив Национална медийна кампания: Кухня срещу ксенофобия Малък проект 17133.12
Народно читалище "Просвета-1907" "Живата зона на мултикултурно общуване" Малък проект 9500.00
Обединени младежки съвети Сдружение на младите психолози в България "4- ти Април", България Живите книги Малък проект 19484.99
Сдружение с нестопанска цел "Диалог" Община Средец, България Ти решаваш! Малък проект 15982.82
СНЦ Асоциация Родители Споделено училище Малък проект 12327.43
Фондация "Интелдей" Сдружение "Център за независим живот", България “Не увреждай правилата” – кампания за обществена почтеност” Малък проект 19383.59
ФОНДАЦИЯ "ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ" Фондация „Стоил Куцев - Даскала”, България "СЛОВОТО НА МЛАДИТЕ" Малък проект 17499.09
Фондация "Фрий спийч интернешънъл" Мулти култи колектив, НеБългарите Малък проект 17261.37
Фондация Бетел България Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи - лица със зависимости - към промяна в обществените нагласи към тях Малък проект 17522.96
Български хелзинкски комитет Насърчаване на основните права на хората с психични разстройства в България: Застъпничество за качествена деинституционализация и осигуряване на качествена грижа в специализирани институции и алтернативи в общността Среден проект 47062.48
Сдружение "Европейски пространства 21" Регионален исторически музей - Русе, България
Регионален исторически музей - Шумен, България
Регионален исторически музей - Варна, България
Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности - гарант срещу омразата в обществото Среден проект 34538.98
Сдружение „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ Рисуване за мир, Норвегия
Асоциация за развитие на арабо-български инициативи и сътрудничество, България
Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията Среден проект 41998.33
ТЕАТЪР ЦВЕТЕ Балканска агенция за устойчиво развитие, България В ЗАЩИТА НА НАШИТЕ ПРАВАТА Среден проект 36074.96
Фондация "Джендър алтернативи" Фондация "Асоциация Анимус", България „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора” Среден проект 43647.51
Фондация "Ромски свят - 21 век" The Community-Based Natural Resource Management Network, Норвегия Популяризиране на демократичните ценности чрез ТВ предаване "Малки истории от света на ромите" Среден проект 38736.26
Фондация за достъп до права Администрация на Президента на Република България, Комисия по предоставяне на убежище, България Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието Среден проект 36754.19
ФОРУМ ЗА ГРАЖДАНСКИ ИДЕИ "Малките" граждани: Демокрация за деца от 5 до 7 г. Среден проект 24204.01

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC