EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Първи конкурс за набиране на проектни предложения (февруари - април 2013 г.)

 

Списък на договорираните проекти в тематична област "Устойчиво развитие и опазване на околната среда". Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.

 


Приоритет

Брой намерени предложения: 15
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Фондация "Оренда" Моят принос за средата, в която живея! Микро проект 3939.54
Асоциация на парковете в България Архив за защитените територии в България в помощ на управлението и опазването на околната среда Малък проект 18935.01
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ Асоциация на еколозите от общините в България, България Младежи за устойчиво развитие Малък проект 13897.88
Сдружение"Международна асоциация устойчиво развитие" Изграждане на партньорска мрежа за УРООС в Североизточния район на планиране Малък проект 14281.26
Фондация "Европейски център за еко агро туризъм България" ДЕЦА ЗА ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ Малък проект 15798.91
Фондация "Училище за природа" - с. Влахи Училище за устойчиво бъдеще Малък проект 15165.13
Фондация "Форум Градски Алтернативи" ВЯТЪРЪТ РАБОТИ - Оценка на потенциала за производство на електроенергия от малки вятърни генератори на територията на 3 общини Малък проект 17895.75
Фондация "Цвете" "Клуб 8" ООД - издател на "Списание 8", България Мисия "Кестен" Малък проект 14378.66
ФОНДАЦИЯ РЕГИОН.БГ Сдружение "Средногорие мед индустриален клъстер", България СРЕДНОГОРИЕ 2020 (Гражданско наблюдение на плановете за развитие на общините Пирдоп, Златица, Копривщица, Мирково, Челопеч, Чавдар и Антон в партньорство с предприятията в региона) Малък проект 17310.04
Българско Движение "Син флаг" Skogbrukets Kursinstitutt, Норвегия Училищната мрежа на Програмите "Екоучилища" и "Учим за гората" - модел за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование Среден проект 33963.52
Джуниър Ачийвмънт България Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane, Норвегия Зелено предприемачество за устойчиво развитие Среден проект 39927.16
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна Адаптирането към климатичните промени - възможности за устойчиво развитие Среден проект 20369.60
Сдружение Горичка Агенти на промяна: платформа за информираност и реализация към по-устойчиво бъдеще Среден проект 23049.18
Сдружение за дива природа БАЛКАНИ Не сме сами на скалите Среден проект 32821.47
Фондация "Евро - перспективи" Energy Saving International AS, Норвегия Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането на политики за устойчива енергия Среден проект 35454.30

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC