EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Първи конкурс за набиране на проектни предложения (февруари - април 2013 г.)

 

Списък на договорираните проекти в тематична област "Демокрация, права на човека и добро управление". Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично. 

 


Приоритет

Брой намерени предложения: 20
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца Сдружение „Оряхово завинаги“, България Светът е за всички Микро проект 4403.75
Асоциация Деметра Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата сред младите хора на възраст 13-18 години/ Малък проект 8161.68
Асоциация за бежанци и мигранти НАБЛЮДЕНИЕ В СЪДИЛИЩАТА ПО АДМИНИСТРАТИВНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА НА БЕЖАНЦИ И ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Малък проект 15063.27
ГС Алцхаймер България Да се чуе гласа на болните с деменция. Техният глас е важен Малък проект 17766.42
Културна фондация А25 Културна "адеквация" Малък проект 17143.14
Паралел - Силистра "Различни деца с еднакви права" - Насърчаване спазването на правата на детето чрез разработване и прилагане на пилотен модел за интерактивни образователни дейности по права на детето в смесени мултиетнически групи от селски райони Малък проект 17280.80
Сдружение "Организация Дром" Равни права за ромите Малък проект 14906.70
Сдружение Кубера Онлайн център за независима помощ на жертви на дискриминация Малък проект 10393.97
Фондация "Дарик" Сдружение „Български хелзинкски комитет“, България "Има ли кой да ги обича": излъчване на поредица антидискриминационни предавания по "Дарик" радио и провеждане на радиожурналистически стажове за роми Малък проект 15695.18
Фондация Де Пасарел България Човешки права и качесто на живот за хората с увреждания Малък проект 15968.64
Център за европейски и международни изследвания Избери да участваш Малък проект 17265.81
Център за правна помощ - Глас в България Център за подпомагане на хора, преживели изтезание - АСЕТ, България Мониторинг върху процедурата за идентифициране на уязвими категории чужденци, кандидатстващи за закрила в Р. България, и приложението на Въпросник за идентификация на хора, търсещи закрила, с травматичен опит Малък проект 17244.14
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива International Modern Media Institute, Исландия
Бургаски свободен университет, България
Демокрация и гражданско участие в дигиталната ера - насърчаване на е-демокрацията в България чрез най-добър опит от Исландия Среден проект 42171.73
Сдружение "Център за социални практики" Училище за активно гражданство: устойчивост на граждански форуми за разработването на политики за развитие, функциониращи на равнище общности (общини или по-малки райони) Среден проект 32209.95
Фондация "БлуЛинк" Четвъртата власт в млади ръце: Журналистическа практика в обществен интерес Среден проект 21411.10
Фондация "С.Е.Г.А.-Старт за ефективни граждански алтернативи" Младежки действия за граждански права. (Чрез познание срещу нетолерантността) Среден проект 30844.01
Център за защита правата в здравеопазването Обществена и юридическа защита на правата на гражданите като пациенти Среден проект 23454.63
Сдружение "Възможности без граници" Национален център "Европейски младежки програми и инициативи", България Пл@тформа за толер@нтност.bg Голям проект 60045.10
Фондация Български адвокати за правата на човека Укрепване на защитата на правата на човека в България Голям проект 86961.00
Фондация Приложни изследвания и комуникации Деца, родители и учители срещу езика на омразата и дискриминацията Голям проект 55389.83

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC