EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
FORANDRE VERDEN

Change the World (CTW) е неправителствена организация, основана в Осло, Норвегия, през 1997 година. CTW работи за изглаждането на алтернативни и устойчиви начини на живот чрез разпространението на информация и подходящи средства, способстващи развитие на самодостатъчност и автономия. CTW работи с местни организации, споделящи сходни идеи на територията на Европа, Латинска Америка и Африка. Усилията на CTW са съсредоточени в пет основни области: обучение; технологични иновации; консултантска дейност; израждане на партньорски мрежи Север-Юг; подпомагане изграждането на местни общности. CTW разполага с богат опит в областта на устойчивото развитие в това число и в дизейна на екологични селища; алтернативна икономика, подпомагане процеса на участие, решаване на конфликти и т.н. CTW е член на няколко международни мрежи: Global Ecovillage Network (GEN), Permaculture Network, Earth Charter, Ecovillage Network of the Americas (ENA), Transition Town Network, Youth in Action и др. Екипът на CTW е съставен от професионалисти с богат опит.

Интереси в следните области:
  • Социално включване и овластяване на уязвими групи
  • Устойчиво развитие и опазване на околната среда
  • Изграждане на капацитет за НПО
  • Деца и младежи
Членува в международна мрежа

Norway
Vestre Sandøya, Tvedestrand, 4915
Пощенски адрес: Rekvika, 4915 Vestre Sandøya, Norway
Офис адрес: Rekvika
Телефон: +47 48242556
E-mail: changetheworld@world-changers.org
Web страница: http://www.world-changers.org
Партньор от: Държава донор

Ново търсене

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC