EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
CBNRM Networking

CBNRM Networking подкрепя дейности в сферата на управлението на природни ресурси в развиващи се икономики и държави, както на държави в преход по цял свят. Организацията съсредоточава вниманието си върху практиките за препитание и прехрана. За да има ефект и резултати, това внимание е насочено към по-обхватни, междусекторни въпроси, сред които: демократизация, управление, участие и прозрачност, както и разглеждане на връзките между публичния сектор, гражданското общество и частния сектор. Поставя се акцент върху Управлението на природните ресурси от местните общности (CBNRM). Това е широк подход, тъй като той разчита на методи, базиращи се на ценности и начини на действие, които се стремят към постигането на сходни резултати и въздействие. Във всичките дейности на организацията са заложени три специфични насоки: Комуникация, управление на знанието и изграждане на капацитет. CBNRM Networking оперира главно чрез виртуална комуникация, т.е. разчита на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ). При възможност подкрепя и взаимодействието лице в лице между своите членове и потребители. За да осъществи връзка и взаимодействие със своята глобална Общност за обмяна на практики (CoP), организацията оперира чрез няколко уебсайта и ключови социални платформи и специализирани инструменти за комуникация и нетуъркинг.

Интереси в следните области:
  • Демокрация, човешки права и добро управление
  • Социално включване и овластяване на уязвими групи
  • Устойчиво развитие и опазване на околната среда
  • Изграждане на капацитет за НПО
Не членува в международна мрежа

Norway
Kristiansand, NO-4632
Пощенски адрес: Lillemyrveien 16
Офис адрес: Lillemyrveien 16
Телефон: +47 380 44 655
E-mail: mail@cbnrm.org
Web страница: http://www.cbrnm.org
Партньор от: Държава донор

Ново търсене

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC