EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Пета двустранна среща между партньорски организации по Програмата за подкрепа на НПО в България
01/03/2017
В София се проведе петата двустранна среща за обмяна на опит и добри практики между неправителствени организации от България и от страните-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Двустранното сътрудничество беше ключов елемент от прилагането на програмите, финансирани от Европейското икономическо пространство. В рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България това сътрудничество се разви в няколко посоки: изпълнение на партньорски проекти между организации от България и държавите-донори и двустранни срещи за обмен на добри практики и създаване на дълготрайни партньорства. В рамките на програмата беше създаден и специален фонд за насърчаване на двустранното сътрудничество, от който да се финансират партньорски дейности.

 

Общо 50 организации от страните донори се включиха в двустранните инициативи, отбеляза в презентацията си Милен Минчев от Институт „Отворено общество“ – София. В рамките на Програмата бяха финансирани 23 двустранни проекта, 18 инициативи за разработване на проектни идеи с партньори от държавите донори, 9 двустранни проекта получиха допълнително финансиране от Програмата, а други 18 бяха финансирани заради партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството с Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

 

Свои проекти, изпълнени в партньорство с организации от страните донори представиха Даниела Божинова от Българското сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, Живка Маринова от Фондация "Джендър образование, изследвания и технологии", Маурисио Дели от норвежката Change the World, Цветелина Стоянова от Фондация "Ромски свят - 21 век", Хердис Сторгаард (Icelandic Child Safety House), а Йорун Тьонесен от Кралското норвежко общество за развитие говори за добавените стойности, които българските НПО могат да получат от партньорствата си с организации от Норвегия.

 

Участниците в срещата обсъдиха и перспективите за сътрудничество през следващия програмен период и очертаха сфери от взаимен интерес за НПО от България и страните донори.

 

В края на семинара българските домакини изработиха заедно със своите гости традиционните за този ден мартеници.
 


EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC