EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Разяснения в отговор на постъпили въпроси относно публична покана, обявена от Фондация "За Нашите Деца" по реда на ПМС 118 на МС от 24.05.2014 г.
03/12/2015
Разясненията са в отговор на постъпили въпроси на 02.12.2015 г. във връзка с обявената покана за набиране на оферти за организиране и логистично осигуряване на кръгла маса и кампания „Правата на децата са наша грижа“ в област Монтана и заключителна конференция „Правата на децата са наша грижа“ в град София в рамките на проект "Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца", вх. № BG05/777, договор № 162/31.10.2014 г. по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Въпрос 1: Трябва ли да бъдат цитирани конкретни хотели в Техническото предложение?

 

Отговор 1: Не е необходимо на етап подаване на оферта да се посочват конкретните хотели, но кандидатите следва да декларират, че ще осигурят хотел на територията на съответния град с минимум 3 звезди, каквито са изискванията, посочени в поканата.

Въпрос 2: Възложителят поставя ли условие предложените хотели за гр. Монтана и гр.София да бъдат с еднаква категория?

 

Отговор 2: Нямаме условия посочените хотели за гр. Монтана и гр. София да бъдат с еднаква категория, достатъчно е и за двете събития да бъдат спазени изискванията за хотелите, посочени в поканата, а именно – „минимум 3 звезди, нова или реновирана база; климатизиран и климатизацията да работи; на комуникативно място; високо ниво на хигиена и гарантирано качество на храната в съответствие с утвърдените стандарти в българското законодателство“.

Въпрос 3: Възможно ли е залата да не е разположена в хотел, а на друго място / напр. обществена сграда /?

 

Отговор 3: Допустимо е, при условие, че тя отговаря на изискванията, посочени в поканата, както и бъде осигурен кетъринг отново в съответствие с публикуваните в поканата изисквания.

Въпрос 4: Допустим ли е друг период за провеждане на събитието?

 

Отговор 4: Не е допустим друг период, седмицата 14-18 декември е последната възможна с оглед избягване на потенциални пречки за намиране на място поради наближаващите празници.

Въпрос 5: Допустимо ли е мястото на провеждане да не е в самия град Монтана, а извън него?

 

Отговор 5: Не е допустимо. В поканата навсякъде фигурира като място за провеждане на събитието град Монтана. Следва се идеята събитието да се проведе на комуникативно място и леснодостъпно за участниците място.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC