EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Събития и продукти
Да отгледаш ксенофоб
31/05/2016
Политологичен център разпространи два доклада, които обобщават резултатите от проекта „Да отгледаш ксенофоб (застъпническа кампания за толерантно образование)“. Проведените от екипа на организацията сравнителни емпирични интердисциплинарни проучвания свидетелстват за вече предприети в България мерки за насърчаване на включващото образование, личностното развитие на учениците и социалното включване.


Езикът на омраза в България: рискови зони, уязвими обекти
20/05/2016
Езикът на омразата е широко разпространено явление в българския обществен живот. Близо половината от българските граждани са се сблъсквали със слово на омразата. Обект на враждебната реч са представители на различни социални и етнически групи от български и чужди граждани. Все по-често ставаме свидетели на ескалация на омразата и от слово на омразата се преминава към насилие от омраза. И въпреки това, голяма част от обществото не знае, че използването на език на омразата е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, въпреки липсата на ясна правна дефиниция. Работата по време на проекта доказа, че използването на езика на омразата, за съжаление, не е краткотрайно явление в българското общество и ако не бъде овладяно, ще нанесе трудно поправими щети.


Един за всички – всички за един
04/05/2016
Сдружение „Център за приобщаващо образование“ разпространи „Един за всички – всички за един“ – наръчник за разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище. Наръчникът предлага инструмент за борба с дискриминацията в училище и преодоляване на негативните стереотипи и нагласи сред учениците. В основата на методологията е залегнало използването на позитивни ролеви модели в лицето на реални личности, които чрез начина си на живот, работата си и делото си са отстоявали човешките права и свободи и са се борили срещу различни видове дискриминация.


Как да си направим Резиденция Баба
26/04/2016
Според статистиката на НСИ от края на 2014 г.164 села в България са напълно обезлюдени. Близо 500 е броят на селата с население между 10 и 50 жители, а тенденцията е тази цифра да се увеличава. Именно осъзнаването, че проблемът с депопулацията на българското село и съпътстващата го загуба на огромно богатство (фолклорно културно наследство, занаяти, регионална идентичност и т.н.) е комплексен и не може да бъде разрешен от отделни общини, села и индивиди, стои в основата на новия подход, който възприема Сдружение „Фабрика за идеи“.


Паметта на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна
22/04/2016
Градовете Русе, Шумен и Варна се намират на линията на Модерност¬та – пътят на първата в България железница, която е проводник на множество европейски премиери в сферата на икономиката и културата. Железният път свързва Европа с Ориента. Той пренася не само стоки и хора, но и нови общест¬вени отношения, утвърждава Свободното време - категория от всекидневието, непозната за домодерните хора. Еврейските общности в тези градове се превръщат в агенти на промяна¬та за традицията и утвърждаването на единството на градския социокултурен организъм.

|<<  | Стр 1 от 17 |  >  >>|

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC