EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Програмна дейност
Обобщени данни от анкетно проучване сред бенефициенти на Програмата за подкрепа на НПО в България
07/03/2017
Над 98 % от организациите – бенефициенти на Програмата за подкрепа на НПО в България оценяват като „ползотворно“ и „подкрепящо“ сътрудничеството си с Оператора на Програмата; 97 на сто изразяват удовлетворение от работата в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). Същият процент от организации са съгласни с твърдението, че правилата за изпълнение и отчитане на проекти по Програмата за подкрепа на НПО са били ясни и разбираеми, а други 94% са напълно съгласни и по-скоро съгласни, че правилата за изпълнение и отчитане на проектите са били лесни за изпълнение и прилагане.

Това са част от обобщените данни от анкетно проучване, проведено от Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България сред бенефициенти на Програмата в периода май-юни 2016 г. Анкетата беше анонимна и се проведе в периода след приключването на проектите по Програмата (30 април 2016 г.).


Кратки разкази за добри дела
28/02/2017
Програмата за подкрепа на НПО в България представи "Кратки разкази за добри дела". Сбърникът съдържа вдъхновяващи примери на успешно реализирани в рамките на Програмата проекти. "Представяме ви добри практики в кратки разкази за добри дела, приемайки, че общото между повечето познати определения за добра практика е наличието на стратегии, подходи и/или дейности, за които в резултат на анализ и оценка е установено, че са ефективни, ефикасни, устойчиви и/или по някакъв начин приложими и занапред в други сфери и че с висока степен на достоверност са довели до постигането на желан резултат, както и че вдъхновяващите истории за вложени усилия и постигнати резултати от хора, обединени от дадена кауза и изпълнили добросъвестно ангажиментите си към финансиращата организация, в повечето случаи тежат достатъчно сами по себе си", пише в предговора към изданието програмният мениджър Елица Маркова.


Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2016 година
27/02/2017
Резултати от национално представително изследване на общественото мнение (резюме)

Мнозинството български граждани са убедени, че техните основни политически и граждански права са защитени и те могат свободно да ги упражняват в рамките на съществуващото демократично устройство на страната, но са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните институции и по който се пишат и прилагат законите. Огромни групи от населението остават изолирани от обществения живот, не участват в процесите за взимане на решения и не се чувстват представени в органите на местната и централната власт, което може да доведе до ерозия на доверието в демокрацията като най-добра форма на държавно управления в България.

Това показват резултатите от национално-представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт „Отворено общество“ - София през 2016 година. Изследването, което се провежда за втора поредна година, разглежда обществените нагласи спрямо основните конституционни ценности – демокрация, върховенство на правото и защита на основните права на човека, които са в същото време и основни ценности на държавите членки на ЕС и се стреми да открои специфичните предизвикателства пред демократичното развитие на страната.


Пета годишна среща на Програмата за подкрепа на НПО в България
27/02/2017
Как най-добре да бъдат споделени и разпространени резултатите от програмите за подкрепа на неправителствените организации по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство? Това беше основната тема на Петата годишна среща, която Програмата за подкрепа на НПО в България организира днес в София.


Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 година
11/07/2016
Речта на омразата е често срещано и трайно установено явление в българското обществено пространство. През 2016 г. разпространението на това явление се разширява в сравнение с 2013 и 2014 г., а готовността на обществото за съпротива срещу него намалява. През последните четири години делът на българските граждани, които съобщават, че са чували изказвания, изразяващи неодобрение, омраза или агресия спрямо представители на малцинствени обществени групи нараства от 46 % на 58 %. Най-често обект на речта на омразата са ромите, но значително се увеличава и делът на респондентите, които са чували през последната година изказвания, изразяващи неодобрение, омраза или агресия срещу мюсюлманите – от 11 % през 2014 г. до 38 % през 2016 г.

Това сочат данните от национално представително изследване, проведено от Институт „Отворено общество“ – София в периода 22 април – 13 май 2016 г., представени пред участниците в конференцията „Ролята на гражданските организации за противодействие на речта на омразата: резултати и поуки“, която се провежда в рамките на годишната среща на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП.

|<<  | Стр 1 от 6 |  >  >>|

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org
Powered by Sirma Solutions GSC